Ons doel

Bunyo (lachen) is een kleinschalige vzw die ontstaan is vanuit de nood aan degelijk onderwijs in Noord-Oeganda en het gebrek aan geld van ouders om dat onderwijs te betalen. 

Ook kinderen uit kwetsbare en kansarme groepen ( in Noord-Oeganda ) willen naar school gaan, een degelijke job of inspraak hebben en verandering brengen in hun maatschappij. Ze willen zelf kunnen beslissen over hun leven en zich ontplooien. Het is onze diepste hoop om kinderen en jongeren in Noord-Oeganda gelukkig te zien en te doen lachen!

Wat doen we?

- We willen kinderen en jongeren uit kansarme en kwetsbare groepen in Noord-Oeganda de kans geven om te leren en zich te ontplooien door middel van het betalen van het schoolgeld. Dit in volledige samenspraak met de lokale bevolking.

- We investeren in de toekomst van kinderen en jongeren in Noord-Oeganda, een gebied dat sinds de burgeroorlog nog steeds achtergesteld is in vergelijking met de rest van Oeganda.

- Buyno wordt louter gefinancierd door privé-giften. De fondsen gaan maximaal naar het schoolgeld van de kinderen.

- Daarnaast willen wij ook ons steentje bijdragen bij herstellingen en eventuele uitbreiding van de schoolgebouwen waar onze kinderen onderwijs lopen. In nauwe samenspraak met de lokale schoolbesturen willen we hen financieel helpen bij de voorziening van drinkbaar water, infrastructuurwerken om klassen uit te breiden, schoolmateriaal, boeken, ...

- De vzw draait volledig op vrijwilligers, waardoor er geen personeelskosten zijn. De privé-giften gaan dus voor 100% naar de lokale kinderen en scholen.


Hoe kan jij helpen?

- Word Bunyo-ouder van een kind in Noord-Oeganda en doneer een maandelijkse, trimestriële  of jaarlijkse gift om een kind de kans op degelijk onderwijs te geven. Je ontvangt een fiche met een foto en de achtergrond van je Bunyo-kind. Daarnaast ontvang je jaarlijks brieven, foto's en een verslag en op het einde van elke schooltrimester de behaalde resultaten in klas.

- Doe een eenmalige of jaarlijkse gift voor infrastructuurwerken, watervoorziening of schoolmateriaal in de scholen waar onze Bunyo-kinderen onderwijs volgen.

Voor alle giften van 40 euro en meer wordt een fiscaal attest afgeleverd.

Ons project wordt eveneens ondersteund door vzw Kontinenten waarmee wij een samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.


  

HOE WIJ HELPEN

Aanvullende projecten 


Steun ons