2024

Nieuwe projecten 2024

De doelen voor 2024 zijn de volgende:

 • Aankoop van 30 dubbele stapelbedden
 • Door de grote stijging van het aantal leerlingen zijn er niet genoeg bedden, matrassen en muskietennetten
 • Inrichting van een IT-room
 • Wereldwijd wordt ICT-vaardigheid als een basiscompetentie gezien
 • De school kan en moet hier in meevolgen
 • Door de aanleg van elektriciteit en voorzieningen in de klaslokalen bestaat de mogelijkheid nu om dit te doen
 • De school wil starten met een IT-lokaal met 10 computers, projector, printer en toegang tot het internet
 • Aankoop van een (diesel)generator
 • Ondanks dat de school nu aangesloten is op het elektriciteitsnet valt die toch geregeld weg. Vooral in het regenseizoen. Als de school studie wil voorzien vroeg in de morgen en later op de avond alsook een IT-klas wil inrichten, moet dit opgevangen kunnen worden.
 • Bouwen van een leraarskamer
 • De school wil een aparte ruimte voorzien voor de leerkrachten om te werken, vergaderen, …